Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen inzake Al-Houda moskee Geleen

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige inval in verband met een witwasonderzoek en de berichtgeving hieromtrent.
Gelet op het feit dat de betreffende moskee niet voor het eerst negatief in de media is geweest heeft de PVV aanvullende informatie in gewonnen.
Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

Schriftelijke vragen inzake Slimmemeters Enexis

Betreft: Schriftelijke vragen inzake Slimmemeters Enexis

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige vervangingsactie van elektriciteitsmeters van Enexis door slimme meters.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 10 Februari 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Constaterende dat:

  • De gemeente Landgraaf tegen een herindeling met de gemeente Heerlen heeft gestemd;
  • Het college van GS daaropvolgend de start van de Arhi-procedure heeft aangekondigd om te komen tot een herindeling van de gemeenten in Parkstad;

Schriftelijke vragen inzake kranteninterview CDK

Betreft: kranteninterview CDK

Geacht College van GS,
Met belangstelling hebben wij het artikel ‘’Zondagskind op zoek naar Lambertus’’ gelezen in de Dagblad de Limburger van 21 januari jl. Dit artikel wierp de nodige vraagtekens op, zodoende komen wij tot onderstaande vragen:

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2016

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Gelezen G-16-044 Statenvoorstel Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis;

Verkiezingsprogramma

             PVV 2015-2019

Grenzen Dicht!

  cover grenzen dicht

nieuwsbrief