Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Voorzitter,

Vandaag een bijzonder verantwoordingsdebat.
Wij kijken vandaag niet alleen terug naar het afgelopen jaar via de jaarrekening 2017 maar wij kijken direct door naar de gehele coalitieperiode tot nu toe.

Inbreng PVV Limburg Voorjaarsnota 2017

Inbreng PVV Limburg Voorjaarsnota 2017

Bijdrage van Robert Housmans

Voorzitter,

De PVV heeft met open mond van verbazing de voorjaarsnota doorgenomen.
Wij stonden bij diverse thema’s echt gewoon stomweg versteld van wat wij lazen.
Ongeloof en verwondering zijn twee woorden die het gevoel dat zich van ons meester maakte het beste beschrijven.

Schriftelijke vragen inzake uitspraken dhr. Ad Knotter

Schriftelijke vragen inzake uitspraken dhr. Ad Knotter

Betreft: Schriftelijke vragen inzake uitspraken dhr. Ad Knotter

Geacht College,

De PVV-fractie heeft met verbijstering kennisgenomen van de ondemocratische uitspraken welke historicus en directeur van het SHCL Ad Knotter heeft gedaan tijdens het debat “populisme een vloek of een zegen”, 30 april jongstleden, georganiseerd door het LGOG.

Dhr. Knotter is naast historicus en directeur van het SHCL, bijzonder hoogleraar aan de universiteit Maastricht en lid van de LGOG commissie geschiedenis van de ondernemingen en het ondernemen in Limburg.
Als zodanig is Dhr. Knotter ook aangekondigd in de uitnodiging van het LGOG. Zijn uitspraken zijn dan ook in deze hoedanigheden gedaan.

Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Voorzitter,

PVV heeft sinds de decentralisaties ingezet op de jeugdzorg. sterker nog de heer Housmans heeft de gedeputeerde herhaaldelijk erop aangesproken om haar invloed aan te wenden, om net name voor de jeudgzorg maar ook voor de wmo ondersteunend te zijn aan de gemeentes.
Helaas geeft de gedeputeerde niet thuis, maar komt zij enkel met een rapportage waarvan de harde resultaten nauwelijks of niet zichtbaar zijn. Zoals afgelopen commissievergadering naar voren kwam bij de betreffende deelrapportage over de sociale agenda. Zeker met het oog op het feit dat het Beleidskader Jeugdzorg veel raakvlakken heeft op de sociale agenda waarbij de provincie gemeenten op specifieke onderderdelen kan ondersteunen.