ONZE FRACTIE
De PVV Limburg is vertegenwoordigd in de Provinciale Staten met 7 Statenleden en 1 Burgercommissielid.
RENÉ CLAESSEN
FRACTIEVOORZITTER
Geboren in 1971, getrouwd en vader van drie kinderen. Na lange tijd aan de zijlijn, maar wel zeer betrokken, van de politiek te hebben gestaan heb ik in 2018 de stap genomen om actief een bijdrage te willen leveren aan de politiek en in het bijzonder een bijdrage te willen leveren aan de belangen van de Limburgers.

De PVV biedt hier voor mij de meest passende houvast om dit te doen. Burgers en hun welzijn en veiligheid staan bij onze partij centraal. De manier waarop de PVV dit afgelopen jaren op provinciaal niveau heeft uitgedragen spreekt mij enorm aan. Sterk staan voor de eigen standpunten, en zoeken naar en zorgen voor draagvlak samen met andere partijen om juist die belangen van de Limburgers zo goed mogelijk te behartigen.

Mijn ervaringen opgedaan in de zorg, als verpleegkundige en mijn ervaringen als docent in het hoger onderwijs en onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek neem ik in mijn werkzaamheden voor de provinciale staten mee.
PVV-FUNCTIES
FRACTIEVOORZITTER
PVV LIMBURG
STATENLID LIMBURG
LID PRESIDIUM
LID COMMISSIE FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN EN BESTUUR (FEB)
LID WERKGEVERSCOMMISSIE
LID COMMISSIE CULTUUR EN SAMENLEVING (CS)
LEI HERMANS
STATENLID
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. I

t has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
PVV-FUNCTIES
FRACTIEVOORZITTER PVV LIMBURG
STATENLID LIMBURG
LID COMMISSIE RUIMTE LANDBOUW EN NATUUR (RLN)
LID COMMISSIE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID (MD)
VICE VOORZITTER COMMISSIE RUIMTE LANDBOUW EN NATUUR (RLN)
LID EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)
MART BOSCH
STATENLID
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. I

t has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
PVV-FUNCTIES
TWEEDE PLAATSVERVANGEND VOORZITTER PROVINCIALE STATEN PVV LIMBURG
STATENLID LIMBURG
BESTUURSLID STICHTING PVV LIMBURG
VOORZITTER COMMISSIE FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN EN BESTUUR
LID COMMISSIE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID (MD)
LID COMMISSIE RUIMTE LANDBOUW EN NATUUR (RLN)
ROEL VAN BIJNEN
STATENLID
Ik ben Roel van Bijnen, 33 jaar en ben geboren in Maastricht. Op het gebied van veiligheid heb ik de nodige werkervaring opgedaan. Ruim 4 jaar heb ik gewerkt in de Particuliere Beveiligingsbranche en werk nu inmiddels al 11 jaar als Opsporingsambtenaar voor het Ministerie van Defensie. In de afgelopen 11 jaar heb ik me vooral bezig gehouden met het bestrijden van Illegale Immigratie/Mensensmokkel/Mensenhandel/Valse Documenten/Witwassen/ Drugsoverlast. Tevens ben ik buiten mijn reguliere baan als vrijwilliger actief geweest met een eigen kledingbank en heb ik als vrijwilliger vanuit Nieuw Leven Maastricht in samenwerking met het Leger Des Heils voor de soepbus gewerkt. Dit alles om onze medemens die minder bedeeld is te helpen aan kleding en voedsel. Ik ben in 2017 begonnen met een stage bij de PVV Limburg ter voorbereiding op de opleiding voor de verkiezingen van 2019. Vervolgens heb ik een jaar later de interne opleiding van de PVV Limburg gevolgd. In 2019 ben ik door jullie gekozen als Statenlid van de Provincie Limburg. Ik wil jullie allen (PVV stemmers) hartelijk danken voor het vertrouwen in de PVV en mij. Vol goede moed ga ik aan de komende 4 jaar beginnen en wil me inzetten voor het gehele Limburgse Volk. Het behoud van onze normen en waarden en onze Limburgse Cultuur vind ik zeer belangrijk. Daarnaast wil ik er voor zorgen dat (grensoverschrijdende) criminaliteit beter wordt aangepakt zodat de Limburgers zich veilig kunnen voelen in hun woonomgeving. Tevens wil ik ervoor zorgen dat de woningmarkt meer onder de aandacht komt, vooral omdat er veel vraag is naar goedkope huurwoningen en er een stijging is van de eenpersoonshuishoudens. De Provincie kan en moet hier meer in betekenen in samenwerking met woningcorporaties. Tot slot zal ik ook nauwlettend gaan bekijken waar ons geld in Limburg aan wordt uitgegeven, het is namelijk het geld van ons allemaal!
PVV-FUNCTIES
LID COMMISSIE FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN EN BESTUUR (FEB)
STATENLID LIMBURG
LID COMMISSIE CULTUUR EN SAMENLEVING (CS)
LID INTEGRITEITSCOMMISSIE
CHARLINE JIMÉNEZ HASTENRATH
STATENLID
Ik ben geboren in 1995, en woon sinds mijn 4e levensjaar in Venlo. 

De politiek fascineerde mij altijd al. In 2017 nam ik de stap om actief te worden in de politiek. In de provinciale staten wil ik me vooral inzetten voor de belangen van de burgers. De Provinciale uitgangspunten van de PVV sluiten perfect aan om die Limburgse belangen te dienen. Dit wil ik doen door constructief samen te werken met de andere partijen. Ik ben werkzaam in de boekhouding voor een groothandel die gespecialiseerd zijn in het beleveren van tankstations, kiosks, en tabakhandels. 

Mijn ervaringen en competenties daar opgedaan zal ik zeker kunnen gebruiken bij mijn werkzaamheden als statenlid.
PVV-FUNCTIES
LID COMMISSIE CULTUUR EN SAMENLEVING (CS)
STATENLID LIMBURG
BART MEGENS
STATENLID
Geboren op 26 november 1985 in Afferden (L). Woonachtig in Bergen (L) waar mijn vrouw en ik wonen met twee bijzonder lieve kinderen. Toen de PVV in 2017 een oproep op hun site geplaatst had om vrijwilligers te werven, had ik niet verwacht dat ik hier nu als statenlid zou staan. Na een intensief scholingstraject werd deze inzet beloond met een 7e plek op die kieslijst. Trots dat mij een kans word geboden om namens de PVV Limburg hier zitting te kunnen gaan nemen in provinciale staten als statenlid. In mijn dagelijkse bezigheden ben ik actief in de transport en logistiek. Daarnaast zet ik me ook in voor de politiek in de gemeente Bergen, waar ik als burgercommissielid diverse commissies bezet voor een lokale partij. Vanuit mijn kennis in de transport en logistiek en gemeente politiek zal ik me vooral gaan bezighouden in de provincie met de portefeuilles: MD (mobiliteit & duurzaamheid), RLN (ruimte, landbouw & Natuur) en IPO AV (inter provinciaal overleg). In de aankomende periode hoop ik samen met onze 6 andere PVV kanjers het verschil in Limburg te kunnen gaan maken. Dit voor alle inwoners, bezoekers en werkende mensen in ons mooie Limburg.
PVV-FUNCTIES
LID COMMISSIE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID (MD)
STATENLID LIMBURG
LID COMMISSIE RUIMTE LANDBOUW EN NATUUR (RLN)
LID IPO (INTERPROVINCIAAL OVERLEG)
ROGER ERNST
STATENLID
Ik heb een universitair technische opleidingsachtergrond maar heb daarnaast mijn werkervaring vooral in commercie, organisatie en management opgedaan. Een drietal jaren geleden raakte ik door de voorgenomen fusie van Heerlen en Landgraaf betrokken bij de politieke besluitvorming en kwam ik onder andere in contact met de Statenfractie van de PVV. Deze gebeurtenissen deden mij besluiten om politiek actief te worden. Doordat ik al jaren PVV stem, de ideeen en werkwijze van de Limburgse PVV mij zeer aanspraken en er een klik met de mensen was, was de keuze snel gemaakt.

Idealisme en ambitie is mooi, maar opvattingen dienen realistisch afgewogen en onderbouwd te zijn en de oplossingen doeltreffend, verantwoord, haalbaar en betaalbaar.

Ik ben vader van twee kinderen en vind dat zij, net als de andere Limburgse kinderen, recht hebben op een leefbare veilige toekomst, in vrijheid, in onze mooie provincie, hieraan wil ik actief bij gaan dragen. In mijn optiek heeft de PVV hiervoor de beste ideeën en ik onderschrijf ons programma dan ook van ganser harte.

Daarnaast ben ik van mening dat volksvertegenwoordigers open dienen te staan voor vragen en suggesties van onze inwoners.
PVV-FUNCTIES
LID CONTROLECOMMISSIE
STATENLID LIMBURG
LID COMMISSIE FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN EN BESTUUR (FEB)
STABIEL
BETROUWBAAR
RECHTDOORZEE
PVV LIMBURG
PVV Limburg p/a 
Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht
CONTACT
E-mail adres:
info@pvvlimburg.nl
Telefoonnummer:
043 389-7061 (alleen op vrijdag!)
VOLG PVV LIMBURG
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram