DONEER AAN DE STICHTING PVV LIMBURG

U VINDT DE WEBSITE VAN STICHTING PVV LIMBURG HIER

Stichting PVV Limburg is door de inspecteur van de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 6.33 Wet op de inkomstenbelasting (IB), waardoor u uw giften en schenkingen aan de stichting als aftrekpost voor de inkomstenbelasting kunt aangeven. Tevens zijn de ontvangen giften voor Stichting PVV Limburg niet belast op basis van de Successiewet 1956 (artikel 32 en 33 SW).

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL30RABO 0326 9986 40 t.n.v. Stichting ondersteuning PVV Limburg te Maastricht.

De Stichting PVV Limburg dankt u hartelijk voor uw bijdrage!