Schriftelijke vragen inzake brand / calamiteit Chemelot

Het was onmogelijk om gisteren geen kennis te nemen van de brand / calamiteit op Chemelot.

Eerder heeft de PVV al haar zorgen uitgesproken en aandacht gevraagd voor de communicatie omtrent calamiteiten en incidenten op Chemelot. Met name naar de bewoners toe welke onder de rook van Chemelot wonen.
Gisteren heeft de PVV al via de griffie mondelinge vragen gesteld inzake de protocollen bij calamiteiten met Grip 3 en hoger.

In aanvulling hierop heeft PVV-Statenlid Robert Housmans naar aanleiding van de calamiteit nog een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Klik hier om de vragen aan het college van GS te lezen