Maidenspeech Bart Megens

Voorzitter, Mijn maidenspeech gaat over een van de meest besproken onderwerpen van dit moment; “de energie transitie”. Een transitie waar we nog lang niet klaar mee zijn. En waar Provinciale Staten nog vaak over zullen gaan spreken. De transitie die ons is opgelegd door den Haag en Brussel, het verdrag van Parijs

Lees verder

Spreektekst Roger Ernst commissie RLN m.b.t. Oloïde

Naar aanleiding van recente berichtgeving aangaande de plannen tot het realiseren van de “Oloïde” op de Wilhelminaberg te Landgraaf en de rol van IBA daarin heeft de PVV-fractie, naast een aantal bedenkingen die wij willen delen, een aantal vragen die wij graag beantwoord zien en daarom hebben wij verzocht dit onderwerp te agenderen.

Lees verder

Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Voorzitter,

Vandaag een bijzonder verantwoordingsdebat.
Wij kijken vandaag niet alleen terug naar het afgelopen jaar via de jaarrekening 2017 maar wij kijken direct door naar de gehele coalitieperiode tot nu toe.

Lees verder