Maidenspeech Charline Hastenrath

Dank u wel voorzitter.

Voor de eerste keer in de Statenvergadering spreken is iets heel bijzonders: de maidenspeech.

Het is een eer de Limburgse bevolking te mogen vertegenwoordigen in het mooiste provinciehuis van Nederland.

Ik woon nu ruim 20 jaar in Venlo, een echte Limburger dus. Opgegroeid met onze mooie Limburgse cultuur en tradities. Uiteraard de mooiste cultuur!

Het is daarom dan ook mooi om in het Statenvoorstel te zien dat er zo veel belangstelling is voor het behouden, benutten en beleven van onze historierijke monumenten hier in het prachtige Limburg.

Nederland heeft cultureel erfgoed dat al vele generaties lang bewonderd word.

Met elkaar moeten wij ons erfgoed, het tastbare verleden, beschermen voor toekomstige generaties. Onze monumenten tellen niet alleen stenen, zij vertellen een verhaal wat lang terug de tijd in gaat.

Erfgoed kan laten zien waar je vandaan komt, het is de Limburgse geschiedenis die wij in ere moeten houden.

Voorzitter, het is onze taak de Limburgse cultuur niet te laten verdoezelen, onze cultuur is onze identiteit en die willen wij toch niet zomaar weg smijten?

De PVV hecht grote waarde aan het behouden van onze cultuur dus ook onze monumenten die ons verleden in Nederland op kaart brengen.

Onze monumenten zijn niet het eindpunt, maar het beginpunt.

Erfgoed is een onderwerp waar ik grote affiniteit mee heb. Niet alleen ik, maar met mij vele Nederlanders.

Limburg is een monumentrijke provincie, met meer dan 5.000 rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke monumenten, hier mogen wij enorm trots op zijn!

 

 

Enkele voorbeelden voorzitter;

St. Anna in Venray, Prachtig! De Bouw van St. Anna ging in 1905 van start, tot heden heeft het gebouw zoveel moeten doorstaan. In 1944 werd Venray gebombardeerd met zo’n 15.000 granaten.

St. Anna werd daarbij niet gespaard, het monument ligt midden in het toen beschoten gebied. U kunt zich voorstellen welke schade dit heeft aangericht.

Een nieuw tijdperk brak aan toen de stichting Vincent van Gogh een particuliere ontwikkelaar had gevonden en samen met de Provincie Limburg in 2018 het St. Annapark een nieuw leven en een nieuwe toekomst wilde geven. Uiteraard met groot succes!

 

Abdij Hotel Rolduc, ook dit is een prachtig voorbeeld van het herbestemmen van een historisch monument.

Helaas is de spreektijd te kort om over alle monumenten en alle aspecten daarvan te spreken.

 

Monumenten zijn belangrijk voor onze samenleving, niet alleen om naar te kijken maar in veel gevallen ook in te wonen.

Gedeputeerde Mackus deelde tijdens de CS commissievergadering mee dat herbestemming van monumenten mogelijkheden bieden voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Dit is echter een doorn in het oog van de PVV. Waarom worden onze monumenten niet eerst voor de Limburgse burgers ter beschikking gesteld?

Bent u het met de PVV eens dat er ongetwijfeld nog andere opties open staan om arbeidsmigranten een huisvesting te bieden?

 

Voorzitter. Zichtbaarheid van erfgoed is van belang voor draagvlak en brengt economische kansen met zich mee neem bijvoorbeeld het toenemende toerisme. Wij moeten duidelijk maken waar die pareltjes in onze provincie zich bevinden. Onze monumenten zijn cultuurdragers die we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

 

 Bij deze steunt de PVV dit prachtige voorstel voor het behouden, benutten en beleven van onze monumenten.

 

Tot zover voorzitter. Dank u wel