Inbreng statendebat Stikstof 23-06-2022

Inbreng statendebat Stikstof 23062022

Voorzitter, volgens de PVV zijn we vandaag getuige van partijen die zichzelf in de spreekwoordelijke
voet geschoten hebben.

Op 18 november 2009 wordt met een amendement op de Crisis en Herstel wet van Koopmans (CDA)
en Samson (pvdA) al de grote fout gemaakt door een koppeling te maken met de aangewezen,
volgens de PVV onzinnige en veel te veel natura 2000 gebieden en de stikstofbelasting en het
labelen van zogenaamde schrale gronden en rijke gronden.
Op 30 juni 2011 lezen we in de verhandelingen van de tweedekamercommissie hoe staatssecretaris
Bleeker van het CDA, gesteund door de woordvoerder Stikstof en Natuur Koopmans van het CDA de
basis leggen voor de huidige Stikstof/PAS wetgeving.


Let wel, dit zijn dus een door de Nederlandse Overheid (en niet de EU) opgelegde kaders. En toen de
ernst en de gevolgen van die wetgeving doordrong in de politiek is er alleen maar gemarchandeerd.
Uitgesteld, vooruitgeschoven en geen verantwoordelijkheid genomen. NIET, om de onzinnigheid
terug te draaien, NIET om de wet ook daadwerkelijk uit te voeren.

En nu een VVD minister na jaren soebatten onder druk van D66 de eerder bedachte CDA wetgeving
m.b.t. natuur en stikstof dreigt uit te gaan voeren, buitelen partijleden over elkaar heen voorzitter….
En ja dit ligt politiek allemaal erg gevoelig. We zien een ten koste van het CDA oprukkende BBB.
We zien een Landelijke VVD die de koers van D66 volgt om maar in het pluche te kunnen blijven
zitten, en JA21 zit hen glimlachend op de hielen.
We zien, provinciale en lokale politici afstand nemen van partij standpunten. We zien voorzitter, dat
bij gemeentelijke verkiezingen, het CDA zelfs andere logo’s gebruikt en maar benadrukken “wij zijn
niet de landelijke CDA”.


En nu voorzitter, hebben we een spoeddebat, aangevraagd door het CDA en VVD waarin zij de
gevolgen van hun eigen politieke beleid durven te betwisten.
De PVV vermoed dat dit alleen maar voor de bühne is richting de Statenverkiezingen voorzitter. Zie
ons eens deugen kiezers, en kijk ons eens voor de boeren en bedrijven opkomen. . . Die schijn is wat
de PVV betreft te doorzichtig.

De PVV heeft ten alle tijden de invoering van Natura 2000 gebieden betwist, De PVV heeft ten alle
tijden de onzinnige stikstofwetgeving betwist. Een bestuurlijk gecreëerde crisis. En laten we het
maar crisis noemen is het adagium, want dan kunnen we het over de crisis hebben en niet over de
oorzaak van deze zogenaamde crisis. Een modern toverwoord om de massa mee te misleiden. Door
diezelfde VVD, CDA en D66.

Het is toch van de zotte, dat onder het mom van “verbeteren van de natuur” ons mooie Nederlandse
Landschap dat in principe alleen maar bestaat uit gemaakte natuur, bossen gekapt moeten worden
omdat ze op het moment van aanwijzing zogenaamd op arme grond zouden staan, en heide bebost
moet worden omdat ze op het moment van aanwijzing rijke grond zouden staan? Let wel, rijke
voedingsbodem bestaat door het bestaan van stikstof en haar verbindingen.

Het is van de zotte, dat de huidige wetgeving er van uit gaat dat natuur niet mag veranderen. Over
conservatisme gesproken, de ironie.

Voorzitter, wist u dat alleen de noord-zee is nog open natuur is in Nederland, alhoewel die ook
opgeofferd wordt aan de klimaathysterie door die vol te zetten met windturbines.
Er zullen vandaag vele moties ingediend worden om het gezichtsverlies ten gevolgde van de eigen
politieke keuzes proberen te beperken. Dat mag, maar is doorzichtig en misschien wel misleiding.
Als er echt iets drastisch moet veranderen, ten gunste van de boeren, ten gunste van ondernemers,
ten gunste van de bouwsector, dan moet de onzinnige stikstofwetgeving van tafel. En in de
tussentijd moeten eerder bestaande en vergunde NWB vergunningen die door GS zijn afgegeven
gedoogd moeten worden en moet er niet gehandhaafd worden en de nieuwe regels niet opgevolgd
moeten worden. En voor toekomstige aanvragen het maatschappelijke belang de doorslag laten
hebben bij het toewijzen van vergunningen.

Daarvoor dient de PVV twee moties in.

R. Claassen