Maidenspeech Roger Ernst

Voorzitter,

Een gevulde agenda met een breed scala aan onderwerpen, het ene politiek controversieel, het andere heel technisch inhoudelijk, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Wat alle onderwerpen in ieder geval gemeen hebben is dat ze onze burgers, de Limburgers, raken. Soms zelfs heel diep.

Lees verder

Maidenspeech Charline Hastenrath

Dank u wel voorzitter.

Voor de eerste keer in de Statenvergadering spreken is iets heel bijzonders: de maidenspeech.

Het is een eer de Limburgse bevolking te mogen vertegenwoordigen in het mooiste provinciehuis van Nederland.

Ik woon nu ruim 20 jaar in Venlo, een echte Limburger dus. Opgegroeid met onze mooie Limburgse cultuur en tradities. Uiteraard de mooiste cultuur!

Lees verder

Maidenspeech Bart Megens

Voorzitter, Mijn maidenspeech gaat over een van de meest besproken onderwerpen van dit moment; “de energie transitie”. Een transitie waar we nog lang niet klaar mee zijn. En waar Provinciale Staten nog vaak over zullen gaan spreken. De transitie die ons is opgelegd door den Haag en Brussel, het verdrag van Parijs

Lees verder

Begrotingsdebat 2020 Provinciale Staten van Limburg: bijdrage fractievoorzitter René Claassen

Statenvoorstel 2e afwijkingsrapportage 2019 en voorstel Programmabegroting 2020

 

Dank u wel voorzitter,                                                                                                                                                

Financieel staan we er goed voor. En de conclusie van de afwijkings-rapportage is dat er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie. Er is een gezonde vermogenspositie. En dat zien we ook terug in het voorstel 2020. En als het aan de PVV ligt blijft dat ook zo!

 

Lees verder

Spreektekst Roger Ernst commissie RLN m.b.t. Oloïde

Naar aanleiding van recente berichtgeving aangaande de plannen tot het realiseren van de “Oloïde” op de Wilhelminaberg te Landgraaf en de rol van IBA daarin heeft de PVV-fractie, naast een aantal bedenkingen die wij willen delen, een aantal vragen die wij graag beantwoord zien en daarom hebben wij verzocht dit onderwerp te agenderen.

Lees verder