spreekteksten

Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Voorzitter,

Vandaag een bijzonder verantwoordingsdebat.
Wij kijken vandaag niet alleen terug naar het afgelopen jaar via de jaarrekening 2017 maar wij kijken direct door naar de gehele coalitieperiode tot nu toe.

Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Voorzitter,

PVV heeft sinds de decentralisaties ingezet op de jeugdzorg. sterker nog de heer Housmans heeft de gedeputeerde herhaaldelijk erop aangesproken om haar invloed aan te wenden, om net name voor de jeudgzorg maar ook voor de wmo ondersteunend te zijn aan de gemeentes.
Helaas geeft de gedeputeerde niet thuis, maar komt zij enkel met een rapportage waarvan de harde resultaten nauwelijks of niet zichtbaar zijn. Zoals afgelopen commissievergadering naar voren kwam bij de betreffende deelrapportage over de sociale agenda. Zeker met het oog op het feit dat het Beleidskader Jeugdzorg veel raakvlakken heeft op de sociale agenda waarbij de provincie gemeenten op specifieke onderderdelen kan ondersteunen.

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Voorzitter,


De landelijke verkiezingen komen eraan en tot mijn grote verbazing venten andere politieke partijen nu ons gedachtegoed:
Niet alleen rechts maar zelfs links omarmt ideeën die wij al 6 – 7 jaar roepen:
De SGP wil minder “Allahoe akbar”
De VVD wil opvang in de eigen regio
En zelfs Jacques Monasch, en toen ik gisteren op de site keek was hij toch echt van de PvdA en lijsttrekker stelt dat de hoofddoek en boerka vrouw onderdrukkend zijn.
Een bijzondere beweging van politieke partijen die eigenlijk een cordon Sanitair om de PVV hebben gebouwd maar ons gedachte goed warm omarmen
Wat de PVV betreft zou het wel iets, Minder, Minder, Minder, hypocriet mogen

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Inbreng FEB 24 juni 2016 inzake 6.1: Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2016 provincie Limburg

De aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer ter verdere verbetering voor het opstellen van de begroting 2017 zijn omgezet in een voorstel aan PS en hebben tot doel te komen tot een meer zichtbare vertaling van de politieke ambities, verhoging van de transparantie en samenhang en verbetering van de leesbaarheid.
De PVV heeft een broertje dood aan achterkamertjespolitiek en sinds haar aantreden in het Gouvernement heeft ze voortdurend gepleit voor meer openheid en transparantie. De PVV wil dat de provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers en daarom kan ze dit voorstel tot meer openheid, duidelijkheid en efficiency dan ook van harte toejuichen.

Inbreng PVV Voorjaarsnota 2016

Fractie inbreng PVV

Statenvergadering d.d. 17-6-2016

Spreker: Robert Housmans

Voorzitter,

Wij leven in roerige tijden. De aanslagen in het Midden-Oosten en recentelijk in Brussel en Parijs. Europa wordt overspoeld door migranten. Als je hiervoor alleen al even kijkt naar de stroom uit Syrië dan zien we 4 miljoen vluchtelingen en 7,6 miljoen ontheemden op een bevolking van 22 miljoen, dat is de helft van de bevolking. Een aantal dat groter is dan het inwoneraantal van België!

Inbreng PVV inzake Jaarstukken 2015

10 juni 2016

Voorzitter, De PVV kijkt met gemengde gevoelens terug op 2015. Een jaar met verkiezingen, een nieuwe Staten en een brede coalitie met maar liefst 7 gedeputeerden. Maar ook een jaar met een nieuwe politieke situatie waarin de PVV ondanks dat ze in de oppositie zit constructief kritisch op inhoud mee doet.

Een aantal Moties van de PVV hebben zich gesteund mogen zien door een meerderheid en zelfs een aantal malen de voltallige Staten. De PVV heeft op haar beurt aan een groot aantal moties haar steun kunnen geven.

Een aantal zaken willen wij toch kort even benoemen: Het initiatief voorstel dat geleidt heeft tot de fractievolgers. Een mooie stap in het betrekken van onze burgers bij de politiek. Hopelijk ook de voorbode van de intrede van burgercommissieleden.