Begrotingsdebat 2020 Provinciale Staten van Limburg: bijdrage fractievoorzitter René Claassen

Statenvoorstel 2e afwijkingsrapportage 2019 en voorstel Programmabegroting 2020

 

Dank u wel voorzitter,                                                                                                                                                

Financieel staan we er goed voor. En de conclusie van de afwijkings-rapportage is dat er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie. Er is een gezonde vermogenspositie. En dat zien we ook terug in het voorstel 2020. En als het aan de PVV ligt blijft dat ook zo!

 

Lees verder

Maidenspeech Bart Megens

Voorzitter, Mijn maidenspeech gaat over een van de meest besproken onderwerpen van dit moment; “de energie transitie”. Een transitie waar we nog lang niet klaar mee zijn. En waar Provinciale Staten nog vaak over zullen gaan spreken. De transitie die ons is opgelegd door den Haag en Brussel, het verdrag van Parijs

Lees verder

Spreektekst Roger Ernst commissie RLN m.b.t. Oloïde

Naar aanleiding van recente berichtgeving aangaande de plannen tot het realiseren van de “Oloïde” op de Wilhelminaberg te Landgraaf en de rol van IBA daarin heeft de PVV-fractie, naast een aantal bedenkingen die wij willen delen, een aantal vragen die wij graag beantwoord zien en daarom hebben wij verzocht dit onderwerp te agenderen.

Lees verder

Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Voorzitter,

Vandaag een bijzonder verantwoordingsdebat.
Wij kijken vandaag niet alleen terug naar het afgelopen jaar via de jaarrekening 2017 maar wij kijken direct door naar de gehele coalitieperiode tot nu toe.

Lees verder

  • 1
  • 2