Inbreng statendebat Stikstof 23-06-2022

Inbreng statendebat Stikstof 23062022

Voorzitter, volgens de PVV zijn we vandaag getuige van partijen die zichzelf in de spreekwoordelijke
voet geschoten hebben.

Op 18 november 2009 wordt met een amendement op de Crisis en Herstel wet van Koopmans (CDA)
en Samson (pvdA) al de grote fout gemaakt door een koppeling te maken met de aangewezen,
volgens de PVV onzinnige en veel te veel natura 2000 gebieden en de stikstofbelasting en het
labelen van zogenaamde schrale gronden en rijke gronden.
Op 30 juni 2011 lezen we in de verhandelingen van de tweedekamercommissie hoe staatssecretaris
Bleeker van het CDA, gesteund door de woordvoerder Stikstof en Natuur Koopmans van het CDA de
basis leggen voor de huidige Stikstof/PAS wetgeving.

Lees verder

Inbreng begrotingsronde 6 november 2020

Voorzitter,


De PVV-fractie was verheugd om te lezen, dat naar aanleiding van een vraag van onze fractie over de kosten van de schriftelijke vragenronde, de ambtenaren de gevraagde inspanning prima in hun daarvoor toegekende uren kunnen doen. Geen overwerk voor hen.

Maar het is volgens ons ook plezierig werk. Immers, sommige antwoorden op sommige vragen moeten intern toch leiden tot hilariteit. Zoals de vraag: “..welke betekenis geeft het college aan; in gemeenschappelijkheid innoveren”. En het antwoord dan is “samen dingen beter doen”. Je moet het maar verzinnen……..

Deze werkdruk staat overigens in schril contrast tot diegene die onder de corona-maatregelen, geen werk meer hebben of juist het werk niet meer gebolwerkt krijgen om bijvoorbeeld adequate en veilige zorg te kunnen bieden. Is het mogelijk college, dat daar waar binnen het ambtelijk apparaat nog uurtjes open staan, deze een bijdrage kunnen leveren als mantelzorger of helpende in de zorg?

Voorzitter, tijdens dit begrotingsdebat blikken we als fractie kort terug en met goede moed vooruit.

Lees verder

Maidenspeech Charline Hastenrath

Dank u wel voorzitter.

Voor de eerste keer in de Statenvergadering spreken is iets heel bijzonders: de maidenspeech.

Het is een eer de Limburgse bevolking te mogen vertegenwoordigen in het mooiste provinciehuis van Nederland.

Ik woon nu ruim 20 jaar in Venlo, een echte Limburger dus. Opgegroeid met onze mooie Limburgse cultuur en tradities. Uiteraard de mooiste cultuur!

Lees verder

Maidenspeech Roger Ernst

Voorzitter,

Een gevulde agenda met een breed scala aan onderwerpen, het ene politiek controversieel, het andere heel technisch inhoudelijk, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Wat alle onderwerpen in ieder geval gemeen hebben is dat ze onze burgers, de Limburgers, raken. Soms zelfs heel diep.

Lees verder

Begrotingsdebat 2020 Provinciale Staten van Limburg: bijdrage fractievoorzitter René Claassen

Statenvoorstel 2e afwijkingsrapportage 2019 en voorstel Programmabegroting 2020

 

Dank u wel voorzitter,                                                                                                                                                

Financieel staan we er goed voor. En de conclusie van de afwijkings-rapportage is dat er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie. Er is een gezonde vermogenspositie. En dat zien we ook terug in het voorstel 2020. En als het aan de PVV ligt blijft dat ook zo!

 

Lees verder