Schriftelijke vragen inzake aanleg rotonde ivm wederom een ongeval op de N271 bij Well

Geacht College,

Wederom is er een ongeval gebeurd op de N271 bij Well (L). Dit is helaas niet het eerste ongeval op deze plek. De PVV vroeg bij de begrotingsbehandeling 2017 al aandacht voor de aanleg van een rotonde op de N271 te Well (L). Ook in een later stadium heeft de PVV in de commissie mobiliteit en duurzaamheid gevraagd naar de stand van zaken. Bij de beantwoording in de commissie was het antwoord dat de stikstofruimte het probleem was om deze rotonde te kunnen realiseren. Ondertussen is dit project toegevoegd aan het IPML en is toezegging 8304 hiermee afgedaan.

In de commissie RLN van 28 januari jl. heeft de PVV wederom aan het College de vraag gesteld of er projecten op de plank liggen wegens het probleem van de stikstofruimte. En meer specifiek of er projecten zijn die niet kunnen wachten wegens de veiligheid. Op de N271 bij Well (L) is tot op heden nog niets veranderd ten aanzien van de verkeersveiligheid. De PVV vraagt zich af hoeveel ongelukken er nog moeten gebeuren voordat daadwerkelijk actie ondernomen wordt. De PVV zet veiligheid in het verkeer boven stikstofproblematiek.

Tegen deze achtergrond stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het College kennisgenomen van het ongeval op de N271 te Well (L), en wat is haar reactie hierop?
  2. Is er nog aandacht van het College voor het realiseren van deze rotonde?
  3. Kan het college een toelichting geven op de stand van zaken omtrent de aanleg van deze rotonde?
  4. Is het College van Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat de verkeersveiligheid op deze plek snel verbetert dient te worden, en zo ja hoe gaat het College dit oppakken?
  5. Is het College van Gedeputeerde Staten het ook met de PVV eens dat er een goede oplossing moet komen totdat op deze plek daadwerkelijk een veilige rotonde is gerealiseerd? Zo ja, hoe lost het College dit tijdelijk op?
  6. Deelt het College dat veiligheid en mensenlevens voor de niet bestaande stikstofproblematiek gaan?

We verwachten antwoord binnen het daarvoor gestelde termijn.

Namens de PVV fractie
Bart Megens