Inzake tv optreden gedeputeerde van Toorenburg bij Op1.

Geacht college,

Donderdagavond 07-07-2021 om 19.00 uur verscheen gedeputeerde van Toorenburg bij het programma “Op1”. Dit programma stond in het teken van de aanval op dhr. de Vries. Het verbaasde de PVV-fractie dat een Limburgse gedeputeerde daar als gast aan tafel zat.

Sinds afgelopen vrijdag 2 juli is mevr. van Toorenburg geïnstalleerd als gedeputeerde van de Provincie Limburg. Bij de benoeming werd benadrukt dat een gedeputeerde 24 uur per dag, 7 dagen per week gedeputeerde is.

  1. Bent u college net zo verbaasd als de PVV, dat een Limburgse gedeputeerde onder het mom van oud lid van de Tweede Kamer het woord voert over een nationale kwestie?
  2. Welke belangen van Limburg zouden tijdens het programma behartigd kunnen worden?
  3. Vanuit welke portefeuille heeft de gedeputeerde haar bijdrage geleverd aan het programma?
  4. Om welke reden werd de echte functie van mevr. van Toorenburg niet genoemd of afgebeeld tijdens het tv-programma?
  5. Sprak mevr. van Toorenburg namens het gehele college van Gedeputeerde Staten? Zo ja, op basis van welke argumenten was dit dan, zo nee, namens welke taak en of rol dan wel?
  6. Zat mevr. van Toorenburg op persoonlijke titel in het tv-programma, zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot het gegeven dat publieke optredens over mogelijk politieke aangelegenheden vallen onder het 24/7 gedeputeerde zijn? Zo ja, vindt het college dat een gedeputeerde zich beter afzijdig kan houden bij landelijke (en mogelijke) politieke kwesties, zeker als de Limburgse belangen niet aan de orde zijn?
  7. Was het college op de hoogte of is met het college afgestemd dat mevr. van Toorenburg bij dit programma plaats zou nemen? En was de eventuele inbreng en of waren de in te nemen standpunten met het college afgestemd?

De PVV heeft begrepen dat mevr. van Toornburg ervoor gekozen heeft (en ook vrijstelling voor heeft gekregen) om gedurende de resterende Statenperiode niet in Limburg te gaan wonen. Gedurende de periode kiest zij er wel voor om met de dienstauto en chauffeur zich tussen werklocatie en privé woonplaats (Brabant) te laten vervoeren

  1. Heeft mevr. van Toorenburg zich laten vervoeren met de dienstauto naar de tv-studio? Zo ja, valt dit volgens het college dan niet onder oneigenlijk gebruik van de dienstauto?
  2. Is het mogelijk om bij de beantwoording van de bovenstaande vraag een rittenoverzicht van mevr. van Toorenburg aan te leveren?

Vaak ontvangen gasten van (landelijke) tv-programma’s een onkostenvergoeding of een present(je).

  1. Heeft mevr. van Toornburg een onkostenvergoeding of een present(je) ontvangen? Zo ja, heeft zij daar melding van gemaakt?

Namens de PVV-fractie

René Claassen