Schrappen bushaltes in Landgraaf

Geacht College,

In het dagblad De Limburger is op 8 mei het artikel gepubliceerd genaamd “protest tegen schrappenbushaltes in Landgraaf”.

Daarin wordt gemeld dat de gemeente Landgraaf het besluit heeft genomen om twee bushaltes aan de Brunssummerweg te schrappen omdat deze haltes na de renovatie van deze straat het doorgaand verkeer zou belemmeren. Het gevolg van deze maatregel is dat burgers een grotere afstand moeten overbruggen om met het openbaar vervoer te kunnen reizen.

De PVV-fractie vindt dat toegang tot het openbaar vervoer laagdrempelig moet zijn en dus ook op loopafstand te bereiken moet zijn. Veel ouderen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en een grotere afstand is niet bevorderlijk voor autonoom en zo zelfstandig mogelijke invulling van het dagelijks leven.

Aangezien de Provincie als concessiehouder hierin een rol zou kunnen spelen, zeker als het gaat over de kwaliteit van het openbaar vervoer, heeft de PVV-fractie dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het besluit van de Gemeente Landgraaf om deze twee haltes te schrappen?
  2. Bent u het met de PVV-fractie eens dat toegang tot het openbaar vervoer voor iedereen laagdrempelig bereikbaar zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om met het college B&W van de gemeente Landgraaf in gesprek te gaan met als doel het schrappen van deze bushaltes te niet te doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid, indien het college van B&W van de gemeente Landgraaf toch besluit deze haltes te schrappen, maatregelen die binnen de bevoegdheid van de Provincie als concessiehouder passen te treffen die het schrappen van deze haltes voorkomen? Zo nee, waarom niet?

We verwachten antwoord binnen het daarvoor gestelde termijn.

Namens de PVV -fractie

René Claassen