schriftelijke vragen betreffend, “tien jaar bestuur onder de loep” in de Limburger van 12-5-2021

Geacht, college

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van het artikel: “tien jaar bestuur onder de loep’’ waarin plaatsvervangend Gouverneur Johan Remkens aankondiging deed om een onafhankelijke onder zoek te starten naar afwijkend bestuurlijk gedrag over de laatste tien jaar. En tevens een onafhankelijke onderzoekscommissie de opdracht krijgt een “foto” te maken van de Limburgse bestuurscultuur met zowel haar zwakke als sterke kanten.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. In deze turbulente tijd waarbij de communicatie en samenwerking tussen het college van GS en Provinciale Staten optimaal dient te zijn waren wij als fractie verrast door de actie van de Gouverneur. Waarschijnlijk ingezet vanuit zijn rol als Rijksheer, echter, zou het niet beter zijn geweest eerst PS te informeren voordat de media wordt benaderd? Zo nee waarom niet?
  2. Er lopen nu verschillende onderzoeken die zowel de integriteit alsook de financiële achtergronden op diverse dossiers moeten blootleggen. Neemt hiermee het risico op overlappende onderzoeken en daarmee overlappende of zelfs tegenstrijdige uitkomsten niet juist toe? Zo nee waarom niet, zo ja, is er een strategie vooraf bedacht hoe hier mee wordt omgegaan?
  3. Het nieuwe onderzoek en het instellen van de commissie kost ongetwijfeld geld. Wie draait voor deze kosten op? Is hiervoor budget vanuit het Rijk voor vrijgegeven of komt dit voor rekening van de Provincie?
  4. Door wie worden de commissieleden benoemd? En op welke wijze en door wie zijn deze commissieleden benaderd?

Wij zien de antwoorden op bovenstaande vragen binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet

Namens de PVV-fractie

Mart Bosch