Schriftelijke vragen inzake Dwangsommen opgelegd door afdeling VTH Provincie Limburg door rechtbank ongegrond verklaard

Geacht College,

Aanleiding: In bovenstaand artikel konden we lezen dat de Provincie Limburg (VTH) aan Houtverwerker Martens in Venray een aantal dwangsommen heeft opgelegd ter waarde van miljoenen euro’s naar aanleiding van klachten over stof en geluidsoverlast in de omgeving. De rechtbank heeft deze dwangsommen echter ongegrond verklaard en van al deze dwangsommen is slechts een dwangsom van 46.000 euro overgebleven.

Hierop stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van bovenstaand artikel in De Limburger?
2. Hoeveel dwangsommen zijn er vanuit de afdeling VTH opgelegd aan Houtverwerker Martens en met welke reden?
3. Zijn de klachten van de buren van Houtverwerker Martens gegrond en staat het college nog steeds achter de opgelegde dwangsommen welke door de rechtbank ongegrond zijn verklaard?
4. Waren de opgelegde dwangsommen juridisch goed opgesteld en beargumenteerd?
5. Wat is de reden dat de rechtbank een aantal dwangsommen ongegrond heeft verklaard ? Kunt u de uitspraak van de rechtbank toevoegen aan de beantwoording van deze schriftelijke vragen?
6. Is het college van mening dat het ongegrond verklaren van de dwangsommen door de rechtbank deels of geheel te wijten is aan het functioneren van de afdeling van VTH/RUD Limburg Noord?

Vertrouwend op een beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn,


Namens de PVV fractie Limburg
Roel van Bijnen