Schriftelijke vragen inzake Escalatie demonstratie Maastricht

Geachte Gouverneur dhr. T. Bovens

Ook u bent hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van de gevolgen van de KOZP demonstratie die plaats heeft gevonden afgelopen zondag, 15 november 2020, in het centrum van onze mooie stad Maastricht. Vooropgesteld dat de PVV voor vrijheid van mening uiting is (ook als is het niet onze mening) én dat de PVV tegen iedere vorm van geweld is, kunnen we vaststellen dat de meeste burgers het geforceerde en activistische gedram van KOZP beu zijn en in toenemende mate escalatie zoals in Maastricht, ook elders in onze provincie te verwachten zijn indien KOZP denkt ons sinterklaasfeest en daarmee ons cultureel erfgoed te verstoren.

Echter, De PVV-fractie heeft eerder deze week kennisgenomen van het feit dat verschillende gemeenteraadsleden van Maastricht Burgermeester Penn- te Strake erop gewezen hebben dat de demonstratie van KOZP hevige reacties uit de samenleving zou opwekken en dat de demonstratie met grote waarschijnlijkheid zou gaan escaleren. Gelukkig was de politie van Maastricht goed voorbereid en hebben zij een ernstigere escalatie kunnen voorkomen. Achteraf gezien kunnen we als fractie vaststellen dat deze gemeenteraadsleden gelijk hadden. Aangaande deze problematiek stellen wij aan u, als Rijksheer en de taak die u heeft in de veiligheidsregio, de volgende vragen.

- Hoe kijkt u nu aan tegen het feit dat de burgermeester, ondanks alle signalen m.b.t. mogelijke escalatie, de demonstratie op het vrijthof door heeft laten gaan?
- Was bij u bekend wat er zou kunnen gebeuren ten tijde van deze demonstratie? Was escalatie hier onderdeel van? En bent u daarover van tevoren geconsulteerd? Zo ja, wat was uw inzicht, zo nee, waarom niet?
- Ook u bent bekend met de geldende noodverordening inzake Covid-19. Heeft de burgermeester u geconsulteerd inzake de aanstaande demonstratie en de mogelijke tegendemonstratie en de mogelijke gevolgen voor het niet naleven van de noodverordening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was uw advies?

De PVV-fractie krijgt de indruk dat de burgermeester de situatie niet goed heeft ingeschat, en tijdens de demonstratie e.a. niet onder controle had.

- Bent u bovenstaande met de PVV-fractie eens? Zo nee, waarom niet?
- Bent u van plan dit uit te leggen aan de burgers die al maanden hun best doen om zich zo veel mogelijk aan de regels te houden?
- Bent u het met ons eens dat het beeld naar de burger toe volstrekt oneerlijk is?

De PVV-fractie is van mening dat de aangekondigde demonstratie door KOZP nooit had mogen plaatsvinden, overwegende alle signalen uit de samenleving en de signalen vanuit de gemeenteraad van Maastricht.
- Bent u het met de PVV-fractie eens? Zo nee, waarom niet?
- Welke lessen vindt u dat de burgermeester van Maastricht uit de ontstane situatie kan leren?


Namens de PVV-fractie
René Claassen