Schriftelijke vragen opheldering over moderne boekverbranding bij bibliotheken

Geacht College,

Uit recente nieuwsberichten1 blijkt dat de Nederlandse bibliotheken op grote schaal bezig zijn om alle boeken met afbeeldingen van of verwijzingen naar Zwarte Piet te verwijderen. De verwijdering van de boeken gebeurt in alle stilte.

Tegen deze achtergrond stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte dat bibliotheken momenteel bezig zijn met moderne boekverbrandingen door alle boeken met afbeeldingen of verwijzingen naar Zwarte Piet te verwijderen?
2. Kan het college aangeven of dit bij Limburgse bibliotheken aan de orde is? Zo ja, bij hoeveel bibliotheken in Limburg is dit aan de hand?
3. Is het college het met de PVV eens dat het toepassen van censuur door het verwijderen van boeken met afbeeldingen van of verwijzingen naar Zwarte Piet onze cultuur en geschiedenis wordt uitgevaagd, totaal niet acceptabel is?
4. Zo ja, is het college bereid hard op te treden tegen de Limburgse bibliotheken die zich schuldig maken aan deze moderne boekverbrandingen?
5. Is het college bereid om, als de Limburgse bibliotheken niet willen luisteren, deze bibliotheken te korten op hun provinciale subsidies?
6. Is het college bereid een beetje vaart te zetten achter de beantwoording van deze vragen, voordat Limburgse bibliotheken Zwarte Piet voorgoed hebben verbannen uit de Limburgse bibliotheken?

Vertrouwend op een zo snel mogelijke beantwoording van deze vragen.

Namens de PVV-fractie Limburg,
Bart Megens & Patrick Crijns

 

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5196445/zwarte-piet-boeken-bibliotheken-verwijderen-veranderende
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6090029/nederlandse-bibliotheken-halen-boeken-met-zwarte-piet-uit-de-collectie.html