Noodopvang MECC ongebruikt ontmanteld, kosten 4,5 miljoen

Geacht College,

Op 07-05-2020 berichtte de Limburger1 over het sluiten van de noodopvang in het MECC te Maastricht. De noodvoorziening blijkt tot nu niet nodig te zijn geweest. Dat deze niet gebruikt is geworden is natuurlijk een goede en gezonde zaak. Echter het nu ontmantelen, afgezet tegen de gemaakte kosten van 4,5 miljoen, roept toch de nodige vragen op. Immers, de huidige maatregelen zorgen voor een afvlakking van het aantal (geteste) besmettingen, en een afname van het aantal ziekenhuisopnamen. Echter, de mogelijkheid bestaat dat er een tweede golf van besmettingen zou kunnen optreden. Een scenario waar diverse omringende landen zeker rekening mee houden.

Tegen deze achtergrond stellen wij dan ook de volgende vragen aan het college c.q. de Commissaris van de Koning:

• Op basis van welk advies is besloten om de noodopvang te ontmantelen?
• Waarom wordt er voor gekozen om nu in allerijl de noodvoorziening te ontmantelen?
• Waarom wordt er voor gekozen om te ontmantelen en niet voor het handhaven van de faciliteit totdat echt zeker is dat een noodopvang echt overbodig is?
• Wat zijn de daadwerkelijke kosten als er tot 1 januari 2021 het opgebouwde geheel in stand blijft zonder personele bezetting?
• Kan aan PS duidelijk gemaakt worden wie de gemaakte kosten betaalt?
• Is het college het met ons eens, dat de ontmanteling van de voorziening te prematuur is en daarmee een groot kapitaal vernietigd wordt? Zo nee, waarom niet. Zo ja, welke interventies kan het college uitvoeren om de noodvoorziening nog enige tijd te handhaven?

Vertrouwend op een zo spoedig mogelijke beantwoording van deze vragen,
namens

PVV-fractie Limburg - René Claassen
Statenfractie 50PLUS -Anne Marie Fischer-Otten
Statenfractie CDA - Mariska Werrij
Statenfractie Lokaal-Limburg - Raimond Franssen
Statenfractie Forum voor Democratie - Simone Kerseboom

1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200507_00159463/noodopvang-mecc-ongebruikt-ontmanteld-kosten-4-5-miljoen