Schriftelijke vragen inzake Enexis

Geachte College van GS,

Essent is in 2009 opgesplitst en deels verkocht, de netwerkmaatschappij is in handen van de publieke sector gebleven onder een nieuwe naam ‘Enexis’. Enexis is in principe een bedrijf zonder winstoogmerk, het bedrijf beheert het elektriciteitsnetwerk. De Volkspartij Limburg, PVV, 50 PLUS, Lokaal Limburg, Groenlinks en de PvdD vinden het daarom vreemd dat Enexis ieder jaar minimaal 100 miljoen winst moet maken, omdat de provincies en de gemeenten in hun begrotingen grote dividenduitkeringen opnemen. Vandaar onderstaande vragen, graag beantwoorden voorafgaand aan de bijeenkomst:

1) Kan het College van GS aangeven hoeveel de nettowinst was van Enexis van 2009 t/m 2015?

2) Kan het College van GS aangeven hoeveel dividend er door Enexis is uitgekeerd aan de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten die aandeelhouder zijn van 2009 t/m2015?

3) Is het College van GS het met de Volkspartij Limburg eens dat dit dividend dat indirect via de gemeenten en provincies aan de burgers/ondernemers wordt teruggegeven beter direct aan de burgers/ondernemers kan worden teruggegeven in de vorm van lagere tarieven?

4) De maximumtarieven van Enexis worden vastgesteld door de ACM, houdt Enexis zich strikt aan deze norm of zit het tarief hieronder?

5) Heeft GS een overzicht van de stroom- en gasstoringen in Limburg van de laatste drie jaar? Hoe verhoudt dit zich tot andere provincies? Zijn er gebieden in Limburg die een verouderd kabels- en leidingennetwerk hebben?

6) Voldoen de salarissen van de bestuurders aan de Wet Normering Top inkomens? Gedeputeerde Koopmans heeft aangekondigd hierop actie te ondernemen, hoe staat het hiermee?Robert Housmans - PVV
Henk van der Linden - 50 PLUS
Raimond Franssen - Lokaal Limburg
Jos van Rey - Volkspartij Limburg
Carla Brugman - GroenLinks
Pascale Plusquin - PvdD