Schriftelijke vragen inzake Slimme meters Enexis

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige vervangingsactie van elektriciteitsmeters van Enexis door slimme meters.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het college van GS als aandeelhouder van Enexis bekend met deze omruilactie?

2) Is het college van GS bekend met de folder die door Enexis huis aan huis wordt verspreid als informatie over de wisselactie?

3) Is het college van GS bekend met het feit dat gelet op de wet op privacy consumenten niet verplicht zijn om een slimme meter af te nemen?

4) Is het college van GS bekend met het feit dat Enexis op geen enkele wijze in de verstrekte informatie wijst op vrijwilligheid voor het laten installeren van een slimme meter en zelfs de suggestie wekt dat deze verplicht is en daarmee de consument misleidt? En wat is de opvatting van het college over het feit dat een monopolist willens en wetens misleidende informatie geeft?

5) Is het college van GS bekend met het feit dat consumenten slechts na actief zelf zoeken op internet informatie over hun rechten vinden bij Enexis waaruit de vrijwilligheid blijkt van de acceptatie van een slimme meter? En is het college van GS bekend met het feit dat er door Enexis wordt verwacht dat consumenten zelf actie ondernemen op het moment dat zij geen slimme meter wensen en dat zelfs dan er druk uitgeoefend wordt (o.a. door het stellen dat een slimme meter vooral noodzaak is voor levergaranties en dat latere installatie tot hoge kosten voor de consument leidt) om toch de slimme meter te accepteren?

6) Is het college van GS bereid om als aandeelhouder Enexis hierop aan te spreken en zorg te dragen dat de klanten van Enexis, mede gelet op het feit dat er geen vrije keuzemogelijkheid voor netwerkbeheerder mogelijk is, eerlijke en volledige informatie verstrekt krijgen over de slimme meter inclusief: de correcte informatie over hun rechten als consument? Zo nee, waarom niet?Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans