Schriftelijke vragen inzake artikel in Dagblad de Limburger ‘’Midden-Limburgse frustraties’’

Geacht College,

De PVV heeft kennis genomen van het artikel in Dagblad de Limburger van zaterdag 25 februari 2017 ‘’Midden-Limburgse frustraties’’ waarin de Wethouder van EZ van Roermond wordt geïnterviewd.

De wethouder geeft aan dat ‘’de regio wordt overgeslagen’’ door het Provinciebestuur.

1) Wat vindt het College van GS van deze opmerking van Wethouder Waaijen?

2) Is het College van GS bereid om in gesprek te gaan met Wethouder Waaijen en/of het voltallige College van B&W van Roermond over de ontevredenheid die zij blijkbaar hebben over het Provinciebestuur?


Citaat: ‘’Waaijen zegt zich te storen aan het gebrek aan aandacht op het provinciehuis voor de Midden-Limburgse economie’’

3) Wat vindt het College van GS van deze opmerking van Wethouder Waaijen?

4) Heeft er een gesprek plaatsgevonden op 23 oktober tussen de wethouder EZ van Roermond en Gedeputeerde Geurts? Zo ja, kan hiervan een besprekingsverslag worden verstrekt?

5) Heeft er heden ook een gesprek plaatsgevonden over de Wethouder van EZ en gedeputeerde Geurts? Zo ja, kan hiervan een besprekingsverslag worden verstrekt?

6) Heeft de Wethouder van EZ in deze gesprekken haar onvrede geuit ten overstaande van gedeputeerde Geurts?

7) Wil GS een chronologisch overzicht aanleveren van alle besprekingen die met Het College van B&W en/of burgemeester en/of een wethouder(s) van Roermond hebben plaatsgevonden over een bijdrage uit de pot van de stedelijke ontwikkeling?


Wethouder Waaijen geeft aan dat ‘’De provinciale politiek en in het kielzog daarvan investeerders mijden de stad….door de imagoschade veroorzaakt door oud-wethouder Jos van Rey”.

8) Klopt deze interpretatie van Wethouder Waaijen dat de Provinciale Politiek Roermond mijdt door Jos van Rey?Robert Housmans