Schriftelijke vragen communicatie inzake Edelchemie

Geachte College van GS,

Op donderdag 18 mei om 18:30 werd er een mail gezonden door de Gedeputeerde Prevoo aan de Commissieleden van de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Inhoud van de mail was een uitnodiging voor een bijeenkomst om de Commissieleden te informeren over Edelchemie op 19 mei om 14:00

1) Waarom is deze uitnodiging niet via de griffie verlopen?

2) Beseft GS zich dat het Statenwerk een part time functie is en het onwenselijk is om pas de avond voor een bijeenkomst de uitnodiging te verzenden?

3) Beseft GS dat het voor vier Eenmansfracties bijna onmogelijk is om een dergelijke bijeenkomst bij te wonen wanneer er op dat zelfde moment een officiële Commissievergadering gepland staat?

4) Is de uitnodiging te laat verzonden of is de bijeenkomst te laat gepland?

5) Wat was de reden voor het plotselinge inplannen van deze bijeenkomst?

6) Is deze bijeenkomst met het voltallige College van GS kortgesloten?

7) Heeft gedeputeerde Prevoo los van de bijeenkomst nog andere Statenleden geïnformeerd over de actuele stand van zaken van Edelchemie?

Op zaterdag 20 mei, de dag na de bijeenkomst stond er een artikel in de Dagblad de Limburger met de volledige inhoud die ook in de bijeenkomst aan de Commissieleden is verteld.

8) Op wiens initiatief is het interview tot stand gekomen?

9) Wanneer is het interview door Dagblad de Limburger afgenomen bij de Gedeputeerde Prevoo?

10) Is dit interview met het voltallige College van GS kortgesloten?

11) Was de publicatie van het interview de reden om de Provinciale Staten met spoed vóór de publicatie te informeren?

12) Waarom heeft Gedeputeerde Prevoo opzettelijk de aanstaande publicatie op 20 mei ’17 in DDL verzwegen tijdens de bijeenkomst op vrijdagmiddag?

13) Aan wie dient de Gedeputeerde verantwoording af te leggen, PS of DDL?

14) Is het college van GS het met vragenstellers eens dat dit niet erg transparant is?

15) Is dit de wijze waarop GS met PS wil omgaan?

Mart Bosch - PVV
Jos van Rey - Volkspartij Limburg
Carla Brugman - Groenlinks
Raimond Franssen -  Lokaal Limburg
Pascale Plusquin - PvdD
Henk van der Linden - 50 PLUS