Schriftelijke vragen inzake advertentie Dagblad De Limburger

Geachte College van GS,

Onderstaande fracties hebben met belangstelling kennis genomen van de advertentie van de provincie Limburgse donderdag 30 maart 2017 "In Limburg beleef je meer".

Onderstaande fracties hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1) Kan het college van GS aangeven in wiens opdracht de advertentie is geplaatst en wat de kosten van de advertentie waren?

2) Welk doel en welke doelgroep in de Limburgse samenleving moet worden bereikt?

3) Hoe is de keuze voor de stippen (pointers) tot stand gekomen? En waarom is deze selectief geweest en zijn bijvoorbeeld Gaiapark, Toverland e.d. Achterwege gelaten?

4) Waarom is er wel gekozen voor de duiding van de autowegen en niet voor de treinlijnen en buslijnen?

5) Heeft de provincie een raamcontract advertenties met de enige krant in Limburg met twee titels dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad?

6) Heeft de provincie andere financiële verbindingen met de Media Groep Limburg?

7) Zijn er na het onderzoek van 2006 naar de totale media bestedingen nog nieuwe onderzoeken geweest naar de totale media bestedingen? Zo ja, welke en kan deze verstrekt worden? Zo nee, kan er alsnog een lijst worden samengesteld van de mediabestedingen van 2014 t/m 2016?

8) Is er een afspraak gemaakt met de MGL Groep dat de provincie met adverteren de MGL groep steunt?

Alvast dank voor de tijdige beantwoording van onze vragen.


Robert Housmans - PVV
Jos van Rey - Volkspartij Limburg
Henk van der Linden - 50 PLUS
Carla Brugman - Groenlinks
Pascale Plusquin - PvdD