Schriftelijke vragen verplaatsing volkstuintjes in Sittard

Geacht College,

De PVV fractie heeft kennisgenomen van het nieuws dat de gemeente Sittard-Geleen van plan is om een aantal volkstuintjes te ‘’verplaatsen’’. Hierbij gaat het specifiek om de percelen en niet om de tuintjes. De percelen staan op de kaart van 1805 en kun je per definitie niet verplaatsen. Wethouder Dhr. Lebens wil de tuintjeshouders andere percelen geven en hun huidige percelen vernietigen.

Aangezien het project deel uitmaakt van Zitterd Revisited en ‘’Water in de Gracht’’ dat beide door de provincie gedeeltelijk gefinancierd wordt heeft de PVV fractie de volgende vragen:

Het totale bedrag voor ‘’Water in de Gracht’’ bedraagt 3,8 miljoen euro. Een deel daarvan wordt door de provincie betaald en de rest door de gemeente.

1) Kan het college specifiëren wat de extra kosten (zullen) zijn van de nieuwe plannen in vergelijking met de eerdere plannen voor ‘’Water in de Gracht’’ ? En wie gaat dit uiteindelijk betalen? De gemeente of de provincie?

Het project maakt deel uit van Zitterd Revisited en de provincie heeft hiervoor 10,5 miljoen euro toegezegd. Wethouder Lebens heeft tijdens een commissievergadering verteld dat ‘’het geld uit meerdere potjes komt en ik weet niet hoe de verdeling is.’’ Daarnaast zei de wethouder dat het project voor 2019 klaar moest zijn anders werd de subsidie MINDER.

2) Kan het college uitleggen hoe de 10,5 miljoen euro provinciale subsidie is samengesteld?

3) Kan het college uitleggen hoe het specifiek zit met de deadlines in relatie tot de hoogte van subsidies van de verschillende potjes?

Als laatste hebben wij ook een vraag m.b.t. de verdeling van de subsidiebedragen over projecten binnen Zitterd Revisited en de termijnen waarbinnen dit gerealiseerd moet worden.

4) Kan het college ons informatie hierover verstrekken?


Namens de PVV fractie,

Daryl Pfoster