Schriftelijke vragen inzake campussen

Geacht College,

De PVV-fractie heeft altijd een brede interesse gehad in de ontwikkeling en stimulering van de Limburgse economie en de campussen in het bijzonder.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft de PVV nog een aantal vragen:

1) Binnen Limburg zijn zowel het LIOF, de diverse campus organisaties, de gemeenten en de Provincie Limburg zelf actief op het gebied van acquisitie van bedrijven.

Welke van de eerder genoemde actoren is verantwoordelijk voor de onderlinge coördinatie, dan wel wie coördineert / managet de diverse acquisitie inspanningen?

2) Het college heeft een aantal maal gesteld dat er een aanvalsplan arbeidsmarkt Smart Services Heerlen is opgesteld. Wanneer krijgen de Staten dit aanvalsplan voorgelegd? Welke impact heeft het terugtrekken van een partij als VGZ op de smart service campus en het aanvalsplan arbeidsmarkt in het bijzonder.

3) Kan het college een volledig overzicht aanreiken van alle aangetrokken nieuwe bedrijven, startups en spin-offs per campus met een korte motivatie van de reden waarvoor deze bedrijven gekozen hebben voor de campus?

4) Kan het college beschrijven hoe het college van plan is om Cross-overs en meer synergie binnen de relevante sectoren op de campussen te gaan realiseren?


Sinds 2015 wordt een bijzondere selectie en begeleidingsmethode toegepast: de Brightlands Innovation Factory.

5) Hoeveel potentiële startup’s zijn hiervoor inmiddels wereldwijd in het vizier geweest?

6) Hoeveel daarvan zijn er geselecteerd en in hoeveel is geïnvesteerd om aan het programma deel te nemen?

7) Hoeveel zijn er positief door het programma gekomen en hoeveel van deze hebben zich op welke campus gevestigd?

8) Hoeveel FTE ‘s zijn hiermee gemoeid? En hoe verhoudt zich dit tot eventuele vertrekkers van de campus?

9) Hoeveel en welke startup’s zijn waardig bevonden volgens de methodiek om opgeschaald te worden?

Wij zien uw antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Lei Hermans