Schriftelijke vragen inzake formatie college Sittard-Geleen

 Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het op 31 mei gepresenteerde coalitie akkoord in Sittard-Geleen. De PVV heeft geconstateerd dat de nieuwe coalitie bestaat uit het GOB, Groen Links, DNA, SP, PvdA, VVD en Spa. Al deze partijen waren vertegenwoordigd in de raad op 9 november 2017 waarin de raad heeft ingestemd met de begroting 2018 welke aanleiding was voor het preventief toezicht door de provincie.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het college van GS geïnformeerd over de nieuwe coalitie en wethoudersploeg van maar liefst 7 wethouders met in totaal 5,5 Fte welke as woensdag op het bordes staat?

2) Is het college van GS bekend met de opdracht welke de raad van Sittard-Geleen op 09-112017, de nieuwe coalitie heeft meegegeven op pagina 36 van de begroting 2018, zijnde dat een nieuw college niet meer mag bedragen dan 4,5 Fte in vergelijking met de eerdere 5,5 Fte om zo een bezuiniging te realiseren van 150.000 euro?

3) Is het college het met de PVV eens dat de wethoudersploeg van Sittard-Geleen eenvoudig door de Fte’s per wethouder te verlagen kan voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad per besluit van 09-11-2017 en er geen enkele maatschappelijke rechtvaardiging of noodzaak is voor het afwijken van de eerder gemaakte besluit van de Gemeenteraad van SittardGeleen?

4) Is het college van GS bereid om gelet op het preventief toezicht per direct de beoogde coalitie van Sittard-Geleen te houden aan de begroting en de daarin gemaakte afspraken en derhalve te handhaven op maximaal 4,5 Fte? Zo nee waarom niet?

Wij zien uw antwoorden graag voor de benoeming van de wethoudersploeg van Sittard-Geleen tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans