Schriftelijke vragen inzake VMBO Maastricht

Geacht College,

Het is onmogelijk om geen kennis genomen te hebben van het debacle wat er zich op het VMBO Maastricht heeft voltrokken.

De 354 examenkandidaten die de het centraal schriftelijk examen hebben afgerond zien hun diploma nu ineens in rook op gaan, door het grove falen van docenten en het LVO bestuur van het VMBO Maastricht maar ook door het falen van de onderwijsinspectie (het niet ingaan op jarenlange meldingen van ouders).

Het centraal schriftelijke examen is een landelijk examen dat door alle examenkandidaten gelijktijdig wordt gemaakt en dat moet toetsen of leerlingen voldoende niveau bezitten om het diploma te verkrijgen. De uitslagen hiervan zijn in het geval van de examenkandidaten van het VMBO Maastricht, gelet op de falende school, meer dan elders de verdienste van de examenkandidaten zelf. Alleen al om deze reden dienen de examenresultaten van de examenkandidaten van het VMBO Maastricht gehandhaaft worden, en als basis te worden genomen voor de toekenning van het diploma.

Gelet op het feit dat dit debacle 354 Limburgse jongeren en hun families buiten hun schuld ongenadig hard treft en benadeelt vraagt de PVV het college van GS om:

1) De Minister van onderwijs op te roepen om de examenresultaten van het centraal schriftelijk examen te handhaven en dit de basis te laten zijn voor het behoud van het diploma.

Gelet op het feit dat de stichting Limburgs voortgezet onderwijs, het LVO momenteel 21 scholen op 30 locaties in Limburg bestuurt verzoekt de PVV het College van GS om:

2) Stichting LVO om opheldering te vragen over de correctheid van de administratie en urenverantwoording alsmede het PTA (programma van toetsing en afsluiting) van de overige LVO scholen in Limburg,
3) De wethouder onderwijs van de gemeente maastricht te ondersteunen bij acties om te komen tot het herstel van een toekomstbestendig en vooral kwalitatief goed onderwijs in Maastricht

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV Fractie,

Robert Housmans