Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Fractie inbreng PVV

Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Agendapunt 12.3 G-16-013 Statenvoorstel

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter, gebiedsontwikkeling is een spel van samenwerken: een bundeling van ambities, van belangen, gericht op vernieuwing, bij Ooyen-Wanssum is dit gelukt met een resultaat waar iedereen trots op mag zijn.

Wat ook opvalt voorzitter is, Draagvlak, niet alleen bij betrokken partijen, maar ook bij burgers, wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Tijdens de behandeling in onze commissievergadering hebben wij vernomen dat draagvlak ook tijdens de uitvoering prioriteit heeft, een goede zaak naar onze mening.

Wat ooit een keer begon met een initiatiefvoorstel in 2005 sluiten wij vandaag af met een Provinciaal inpassingsplan en alle onderwerpen die hier aan gelinkt zijn.

Voorzitter, onze vragen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling zijn in de commissie RLN van 18 april reeds beantwoordt, voor vandaag hebben wij geen inhoudelijke vragen voorzitter.

De PVV fractie wil vanaf deze plek haar waardering uitspreken over de manier waarop dit proces verlopen is.

Tot zover in 1e termijn.