spreekteksten

Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Fractie inbreng PVV

Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Agendapunt 12.3 G-16-013 Statenvoorstel

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter, gebiedsontwikkeling is een spel van samenwerken: een bundeling van ambities, van belangen, gericht op vernieuwing, bij Ooyen-Wanssum is dit gelukt met een resultaat waar iedereen trots op mag zijn.

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 22-04-2016

Zoals in het onderhavige Statenvoorstel vermeld staat, heeft de provincie geen wettelijke taken op het gebied van onderwijs. Het betreft hier autonoom beleid, waarbij Provinciale Staten de kaderbrief Onderwijs 2016-2019 en de bijbehorende investeringsmiddelen vaststellen.
De PVV is geen voorstander van een subsidiecultuur. Maar de PVV is van mening dat onderwijs essentieel is in onze samenleving. Onderwijs draagt op een belangrijke manier bij aan het vestigingsklimaat en dat het de basis legt voor economische ontwikkeling en sociale participatie. De PVV begrijpt dan ook waarom de provincie ervoor kiest om het onderwijs te ondersteunen, vanuit dat perspectief vindt de PVV dat de provincie zich actief kan mengen in het onderwijs, zeker vanuit de relatie opleiding en arbeidsmarktperspectief.

Statenvoorstel N280 wegvak West, Weert-leudal

Fractie inbreng PVV

Statenvoorstel N280 wegvak West, Weert-leudal
Agendapunt 8.1 G-15-028 Statenvoorstel

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter: Leudal blijft zijn randweg doordrijven, op deze manier wenst de gemeente Leudal op 28 oktober 2015 met een artikel in Dagblad De Limburger hun besluit t.a.v. de N280 aan alle Limburgers kenbaar te maken.

N280: weg vol kronkels

Fractie inbreng PVV

Statencommissie Mobiliteit & Duurzaamheid 23 oktober 2015
Agendapunt 6.3 Brieven N280

Spreker: Hans van Soest

Voorzitter: Ten aanzien van dit agendapunt hebben wij een aantal vragen, niet naar aanleiding van de brieven maar van een artikel in dagblad de Limburger met als aanhef: N280: weg vol kronkels van 18 september 2015.