Motie Wijzigende definities

Motie Wijzigende definities

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 07-07-2017

Constaterende dat:

  • er regelmatig definities wijzigen van diverse parameters en indicatoren ;
  • dit zowel in commissie als ook staten regelmatig heeft geleidt tot verwarring en discussie
  • De Staten hierdoor belemmerd worden in hun controlerende taak

Overwegende dat:

  • het kunnen vergelijken van indicatoren en parameters noodzakelijk is voor een goed beeld van beleidseffecten;
  • vergelijkbaarheid niet enkel moet geschieden binnen de provincie maar ook met andere regio’s
  • Hier uniformiteit van definities van belang is;

Van mening zijnde dat:

  • bij een wijziging van een definitie in een overgangsperiode de oude en nieuwe definitie naast elkaar getoond moet worden om trends en ontwikkelingen in beeld te kunnen houden;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

  • Bij wijzigingen van systematiek of definities van parameters of indicatoren gedurende een periode van 2 jaar de oude en nieuwe waarden inzichtelijk naast elkaar te rapporteren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend,

PVV

Robert Housmans