Motie Tante Deuske

Motie Tante Deuske

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2017

Motie Tante Deuske

Constaterende dat:

 • er in Limburg een groot aantal gezinnen met schoolgaande kinderen onder de armoede grens leven ;
 • deze mensen vaak aangewezen zijn op burgerinitiatieven zoals de Tantes en het “tante Deuske”;
 • In een Deuske standaard 7 onderbroekjes, 7 hemdjes, 7 paar sokken (nieuw en ongedragen),
 • in de zomer het Deuske wordt aangevuld met zwemkleding en in de winter met Muts en Handschoenen,
 • Het doosje wordt voor de rest gevuld met mooie gebruikte kleding in de juiste maat

Overwegende dat:

 • Kinderen een zo goed mogelijke start moeten hebben en een veilige en goede omgeving daar aan bijdraagt;
 • dat het goed in je vel zitten met schone en hele kleding zeker op school daar een belangrijk onderdeel van is.;

Van mening zijnde dat:

 • Een initiatief als het Tante Deuske een pilot en voorbeeld kan zijn voor Limburg;
 • De provincie actief mag bijdragen aan burgerinitiatieven die armoede bestrijden;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

 • in overleg met Stichting Bie de Tantes te treden en het Tante Deuske als pilot project op te nemen binnen de sociale agenda;
 • In overleg met Stichting Bie de Tantes te bekijken hoe dit initiatief kan worden uitgerold over Limburg.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend,

PVV

Robert Housmans