Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2016

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Gelezen G-16-044 Statenvoorstel Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis;

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2016;

Constaterende dat: in de voorgestelde stimuleringsregeling in artikel 6 staat opgenomen dat huurders die 76 jaar of ouder zijn, niet voor een aanvraag in aanmerking komen.

Overwegende dat: huurders alleen in aanmerking komen voor een stimuleringslening indien zij een verhuurderverklaring kunnen overleggen.

Van mening zijnde dat:

  • ook 75+ ouderen van deze regeling gebruik moeten kunnen maken omdat naarmate men ouder wordt, ook de lichamelijke ongemakken kunnen toenemen, waardoor hulpmiddelen om langer “thuis” te kunnen blijven wonen, noodzakelijk zijn;
  • er geen sprake mag zijn van leeftijdsdiscriminatie;

Roepen Gedeputeerde Staten op:

Met SVN in gesprek te gaan om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen en de leeftijdsgrens in de verordening te schrappen,

En gaan over tot de orde van de dag.

Lei Hermans - PVV
Henk van der Linden - 50PLUS
Carla Brugman - GroenLinks
Koppe - VVD
Van Wageningen - D66
Houben - PvdA
Werrij-Wetzels - CDA
Plusquin - Partij voor de Dieren
Van Rey - Volkspartij Limburg
Franssen - LOKAAL-LIMBURG
Schaminee - SP