Motie 762 Power to Gas

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 Juni 2016,

Constaterende dat: 

 • Chemelot in de toekomst gaat uitbreiden en daarmee een grotere uitstoot van CO2 te verwachten is. 
 • Voor de uitstoot van CO2 emissiecertificaten noodzakelijk zijn welke verhandeld kunnen worden. 
 • Door gebruik te maken van ‘Power to Gas’ deze CO2 omgezet kan worden in bruikbare CH4 (methaan/aardgas). 

Overwegende dat: 

 • Door elektrolyse van water middels overtollige elektriciteit c.q. energie kan worden opgeslagen als Waterstof (H2). 
 • Deze Waterstof gebruikt kan worden voor de productie van Methaangas uit de industrieel geproduceerde CO2. 
 • Dit gas gebruikt kan worden in het reeds bestaande netwerk voor bedrijven en particulieren; 
 • Hiermee een alternatief wordt geboden voor het in Groningen gewonnen aardgas. 
 • Door het omzetten van CO2 in CH4 emissierechten niet noodzakelijk zijn hiermee een verdienpotentieel wordt gecreëerd bovenop de verkoopwaarde van het geproduceerde Methaan, Waterstof en Zuurstof. 
 • Het ‘Power to Gas’ principe een beproefde methode is en als plant en miniplant reeds voorhanden is. 
 • Een ‘Power to Gas’ plant met een uitbreiding van bijvoorbeeld een MSR een constante bron van gas vormt. 

Van mening zijnde dat: 

 • Het integreren van ‘Power to Gas’ een verrijking is voor de uitbreiding van Chemelot. 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

 • De mogelijkheden van ‘Power to Gas’ te onderzoeken in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot de bestaande chemische industrie. 
 • Een businesscasus op te stellen op basis van bovengenoemde factoren. 

En gaan over tot de orde van de dag 

Robert Housmans - PVV 

Henk van der Linden - 50Plus

 

pdfmotie 762