Links heeft boter op hun hoofd!

 

Tijdens de Statenvergadering van 14 februari werd gesproken over de heroverweging mobiliteitsgelden.
De SP en PVDA jammerde over de herhaaldelijke budgetoverschrijdingen in het verleden. En men vond dat daarvoor een parlementaire enquête uitgevoerd zou moeten worden. Een zwaar middel voor waarheidsvinding.
Forum voor Democratie diende zelfs een motie van treurnis in. Forum kent blijkbaar de geschiedenis niet, daar waar SP en de PVDA deze wel degelijk kennen.
Namelijk dat juist diezelfde PVDA in de voorliggende perioden een gedeputeerde in het college had. En juist die gedeputeerden er een financieel zooitje van gemaakt hebben.
De PVV heeft altijd gewaarschuwd voor de regelmatige overschrijdingen, maar waar de meerderheid toen niet naar wilde luisteren.
In de huidige periode onder verantwoordelijkheid van een nieuw college komen de spreekwoordelijke lijken uit de kast. De hardste schreeuwers tijdens de Statenvergadering zoals de PVDA en de SP hebben dus een dikke laag boter op hun hoofd. Om die reden gaf de fractievoorzitter van de PVV een stemverklaring af om dit nogmaals te benadrukken. En stemde de #PVV tegen de moties van de #SP en #FvD. De #VVD die wel voor de moties stemde is blijkbaar dwalende maar hopelijk komt het inzicht nog en tonen zij zich niet het speeltje van de SP en #PVDA.