Serge Ritzen

BURGERCOMMISSIELID

PVV-functies:

  • burgercommissielid PVV Limburg

  • burgercommissielid PVV Landgraaf

OVER Serge Ritzen:

Mijn wieg stond in 1978 in Heerlen in een echte volkswijk, namelijk de witte wijk in Molenberg. Vele
verhuizingen daarna hebben me door heel Limburg en daarbuiten gebracht. Inmiddels ben ik alweer een
aantal jaar neergestreken in Landgraaf waar ik woon met mijn vrouw en onze zoon.


Mijn hele werkzame leven zet ik mij al in voor Nederland, zowel in het binnenland als ook buitenland. Ik
werk namelijk al sinds mijn 18 e bij Defensie, eerst als militair en inmiddels als burgermedewerker. Naast
mijn werk ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest in bestuursfuncties bij kinderdagverblijf,
voetbalvereniging en veteranenstichtingen. Ook heb ik als een echte voortijdige schoolverlater later pas
studies opgepakt. Na een deeltijd HBO opleiding Bedrijfseconomie heb ik ook een masteropleiding
Bestuurskunde afgerond.

Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid en gevolgde studies ben ik me sinds 2021 gaan oriënteren op
een politieke nevenfunctie. Ik wil namelijk echt iets bijdragen aan het beter maken van Limburg. De kloof
tussen overheid en burger is nog nooit zo groot geweest. Die kunnen wij als PVV dichten is mijn
overtuiging. Met deze overtuiging en mijn bagage zal ik me de komende jaren hard maken voor meer
veiligheid, meer welzijn en meer behoorlijk bestuur in Limburg. Dat allemaal voor diegene waar het echt
om zou moeten gaan: de Limburger.