OVER ROGER ERNST:

Ik heb een universitair technische opleidingsachtergrond maar heb daarnaast mijn werkervaring vooral in commercie, organisatie en management opgedaan. Een drietal jaren geleden raakte ik door de voorgenomen fusie van Heerlen en Landgraaf betrokken bij de politieke besluitvorming en kwam ik onder andere in contact met de Statenfractie van de PVV. Deze gebeurtenissen deden mij besluiten om politiek actief te worden. Doordat ik al jaren PVV stem, de ideeen en werkwijze van de Limburgse PVV mij zeer aanspraken en er een klik met de mensen was, was de keuze snel gemaakt.

Idealisme en ambitie is mooi, maar opvattingen dienen realistisch afgewogen en onderbouwd te zijn en de oplossingen doeltreffend, verantwoord, haalbaar en betaalbaar.

Ik ben vader van twee kinderen en vind dat zij, net als de andere Limburgse kinderen, recht hebben op een leefbare veilige toekomst, in vrijheid, in onze mooie provincie, hieraan wil ik actief bij gaan dragen. In mijn optiek heeft de PVV hiervoor de beste ideeën en ik onderschrijf ons programma dan ook van ganser harte.

Daarnaast ben ik van mening dat volksvertegenwoordigers open dienen te staan voor vragen en suggesties van onze inwoners.