Ruimte, Landbouw & Natuur

De Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt de volgende onderwerpen:


Landbouw
Plattelandsontwikkeling
Natuurbeleid
Ooijen-Wanssum
Archeologie
Ruimtelijke ordening
Ontgrondingen
Binnenstedelijke ontwikkeling
Landgoedenzone
IBA
Mijnschade
Asbestsanering
Volkshuisvesting/wonen

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Motie stopzetting Arhi-procedure parkstad

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 10 Februari 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Constaterende dat: