Financiën, Economie & Bestuur

Motie Tante Deuske

Motie Tante Deuske

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2017

Motie Tante Deuske

Constaterende dat:

  • er in Limburg een groot aantal gezinnen met schoolgaande kinderen onder de armoede grens leven ;
  • deze mensen vaak aangewezen zijn op burgerinitiatieven zoals de Tantes en het “tante Deuske”;
  • In een Deuske standaard 7 onderbroekjes, 7 hemdjes, 7 paar sokken (nieuw en ongedragen),
  • in de zomer het Deuske wordt aangevuld met zwemkleding en in de winter met Muts en Handschoenen,
  • Het doosje wordt voor de rest gevuld met mooie gebruikte kleding in de juiste maat
Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Voorzitter,


De landelijke verkiezingen komen eraan en tot mijn grote verbazing venten andere politieke partijen nu ons gedachtegoed:
Niet alleen rechts maar zelfs links omarmt ideeën die wij al 6 – 7 jaar roepen:
De SGP wil minder “Allahoe akbar”
De VVD wil opvang in de eigen regio
En zelfs Jacques Monasch, en toen ik gisteren op de site keek was hij toch echt van de PvdA en lijsttrekker stelt dat de hoofddoek en boerka vrouw onderdrukkend zijn.
Een bijzondere beweging van politieke partijen die eigenlijk een cordon Sanitair om de PVV hebben gebouwd maar ons gedachte goed warm omarmen
Wat de PVV betreft zou het wel iets, Minder, Minder, Minder, hypocriet mogen

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Inbreng FEB 24 juni 2016 inzake 6.1: Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2016 provincie Limburg

De aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer ter verdere verbetering voor het opstellen van de begroting 2017 zijn omgezet in een voorstel aan PS en hebben tot doel te komen tot een meer zichtbare vertaling van de politieke ambities, verhoging van de transparantie en samenhang en verbetering van de leesbaarheid.
De PVV heeft een broertje dood aan achterkamertjespolitiek en sinds haar aantreden in het Gouvernement heeft ze voortdurend gepleit voor meer openheid en transparantie. De PVV wil dat de provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers en daarom kan ze dit voorstel tot meer openheid, duidelijkheid en efficiency dan ook van harte toejuichen.

Motie 765 inspraak bevolking

Inspraak bevolking Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016,

Constaterende dat:

  • In de gemeente Maastricht bij de verlening van de vergunning voor het AZC Malberg geen, door de gemeente georganiseerde, inspraak is geweest door de bevolking.
  • Dit inmiddels in meerdere gemeenten gebruikelijk is.
  • De vergunning zonder dat er vooraf bezwaren kenbaar konden worden gemaakt is verleend.