Cultuur en Samenleving

De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

Cultuur en erfgoed
Sport
Mediabeleid
Subsidies
Sociale agenda
Leefbaarheid en sociale veiligheid
Monitoring 3 decentralisaties
Burgerparticipatie
Maatschappelijke organisaties
Demografie
Monumentenzorg

 

Motie Wijzigende definities

Motie Wijzigende definities

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 07-07-2017

Constaterende dat:

  • er regelmatig definities wijzigen van diverse parameters en indicatoren ;
  • dit zowel in commissie als ook staten regelmatig heeft geleidt tot verwarring en discussie
  • De Staten hierdoor belemmerd worden in hun controlerende taak

Overwegende dat:

  • het kunnen vergelijken van indicatoren en parameters noodzakelijk is voor een goed beeld van beleidseffecten;
  • vergelijkbaarheid niet enkel moet geschieden binnen de provincie maar ook met andere regio’s
  • Hier uniformiteit van definities van belang is;
Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Inbreng statenlid Pfoster transitie van jeugdzorg in Limburg

Voorzitter,

PVV heeft sinds de decentralisaties ingezet op de jeugdzorg. sterker nog de heer Housmans heeft de gedeputeerde herhaaldelijk erop aangesproken om haar invloed aan te wenden, om net name voor de jeudgzorg maar ook voor de wmo ondersteunend te zijn aan de gemeentes.
Helaas geeft de gedeputeerde niet thuis, maar komt zij enkel met een rapportage waarvan de harde resultaten nauwelijks of niet zichtbaar zijn. Zoals afgelopen commissievergadering naar voren kwam bij de betreffende deelrapportage over de sociale agenda. Zeker met het oog op het feit dat het Beleidskader Jeugdzorg veel raakvlakken heeft op de sociale agenda waarbij de provincie gemeenten op specifieke onderderdelen kan ondersteunen.