PROGRAMMA

Beste vrienden en sympathisanten van de PVV,

In de afgelopen 8 jaar heeft de PVV zich ingezet voor Ons Limburg en de belangen van de Limburgers. In die tijd heeft de PVV zich in Limburg steeds steviger verankerd en hebben wij een groot aantal successen mogen binnenhalen. Naast aangenomen moties en amendementen van de PVV, hebben wij ook door een groot aantal toezeggingen onze stempel op het Limburgse beleid kunnen drukken.

Een aantal voorbeelden van onze successen zijn o.a.: 
 De invoering van het bindend referendum
 Het Limburgse Studiefonds
 Gratis OV voor mbo’ers (landelijk overgenomen)
 Opwaardering kwaliteitsniveau provinciale fietspaden
 Een kenniscentrum voor informatie over hulpmiddelen voor de WMO
 Een kenniscentrum voor de jeugdzorg
 Het Statenspel: een mogelijkheid voor leerlingen en studenten om kennis te maken met de parlementaire democratie. Dit PVV-initiatief is zelfs door de Tweede Kamer overgenomen.
 Het openstellen van de regeling “Duurzaam Thuis” voor ouderen
 Het terughalen van de maakindustrie en extra werkgelegenheid naar Limburg
 De invoering van fractievolgers (vanaf 2019 burgerleden) en hierdoor meer inspraak in het bestuur door burgers

Naast de successen kan de PVV naar eer en geweten aangeven dat wij ons aan ons programma hebben gehouden en zijn opgekomen voor de belangen van de Limburger en Ons Limburg zoals wij dat beloofd hebben.

Sprekende voorbeelden hiervan zijn o.a.:
 De inbreng tegen het onder dwang herindelen van Brunssum-Heerlen-Landgraaf
 De inbreng tegen het onder provinciale dwang plaatsen van windturbines bij Venlo.
 Tegen de vestigingen van asielzoekers in Limburg waaronder in Maastricht (Malberg)
 De inbreng in de sociale agenda voor een betere en toegankelijkere jeugdzorg en WMO

De PVV heeft haar belofte gehouden en keihard gevochten zonder enige concessie te doen voor de belangen van de Limburgers, en dit zullen wij ook in de komende periode blijven doen. Bijvoorbeeld met de energietransitie. De PVV is van mening dat de kosten hiervoor, zeker na alle lastenverzwaringen, niet op de Limburgse burger mogen worden afgeschoven.

De PVV heeft meer invloed gekregen en vormt / heeft inmiddels een stevig fundament in Limburg. Nu is het tijd dat wij verder bouwen en doorwerken aan ons Limburg. Ons verkiezingsprogramma en onze besluiten zijn gebaseerd op onze joods-christelijke humanistische basis en kernwaarden. Deze blijven voor de PVV de basis en zijn leidend voor ons beleid.

U kunt als inwoner van Limburg de komende periode weer op de PVV rekenen, en wij rekenen voor de komende verkiezing op uw steun.